48″ Wood grain Display Case

48″ Wood Grain Display case w/ shelving.
Viewing Area: 46.5″w x 19″d x 32.5″h